Varsity VS Westerville 12.18.16Varsity Senior Night