1. Wrestling SN vs RV & Waverly2. JV Boys Basketball vs Athens3. Varsity Boys Basketball SN vs Athens4. JV Girls Basketball vs Marietta5. Varsity Girls Basketball SN vs Marietta6. D3 Wrestling Sectional