1. Varsity VS Logan2. JV vs Meigs3. Varsity Senior Night4. Varsity VS River Valley