1. Girls Varsity vs Jackson2. Boys JV vs South Webster3. Boys Varsity vs South Webster4. Boys JV vs Warren5. Boys Varsity vs Warren6. Boys JV vs Logan7. Boys Varsity vs Logan SENIOR NIGHT8. Girls Varsity vs Warren9. Girls Varsity SENIOR NIGHT vs Alex